Camp at Purvi Delhi Nigam Partibha Vidyalya, Harijan Basti, Purvi Gokal Pur, Delhi on 24th September 2015
  Pages: 1 2 3
DSC08596
DSC08597
DSC08598
DSC08599
DSC08600
DSC08601
DSC08602
DSC08603
DSC08604
DSC08605
DSC08606
DSC08607
DSC08608
DSC08609
DSC08610
DSC08611
DSC08613
DSC08614
DSC08615
DSC08616
DSC08617
DSC08618
DSC08619
DSC08620
DSC08621
DSC08622
DSC08623
DSC08624
DSC08625
DSC08626